منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

link در html

زبان نشانه‌گذاری ابرمتنی یا زنگام یا اچ‌تی‌ام‌ال، در کنار سی‌اس‌اس هستهٔ فناوری ساخت صفحه‌های وب هستند. اچ‌تی‌ام‌ال زبان توصیف ساختار صفحه‌های وب است. زبانی‌است برای نشانه‌گذاری ابرمتن که برای تدوین قالب و طراحیصفحه‌های وب به کار می‌برند. دستورعمل‌های این زبان، برچسب (Tag) نام دارند که محتوای یک صفحهٔ وب، با آن‌ها، نشانه‌گذاری شده و بدین‌ترتیب، نحوهٔ نمایش آن صفحه برای مرورگرهای وب، توصیف می‌شود.

این زبان در خلال دهه ۹۰توسط دنیس ریچی اختراع شد.

آخرین نسخهٔ آن ۵ است.

هر یک از برچسب‌های اچ‌تی‌ام‌ال، معنا و مفهوم خاصی دارند و تأثیر مشخصی بر محتوا می‌گذارند؛ مثلاً برچسب‌هایی برای تغییر شکل ظاهری متن، نظیر درشت و ضخیم کردن یک کلمه یا برقراری پیوند به صفحات دیگر در اچ‌تی‌ام‌ال تعریف شده‌اند.

یک سند اچ‌تی‌ام‌ال، یک پروندهٔ مبتنی بر متن (Text–based) است که معمولاً با پسوند .htm یا .html نام‌گذاری شده و محتویات آن از برچسب‌های اچ‌تی‌ام‌ال تشکیل می‌شود. مرورگرهای وب، که قادر به درک و تفسیر برچسب‌های اچ‌تی‌ام‌ال هستند، تک‌تک آن‌ها را از داخل سند اچ‌تی‌ام‌ال خوانده و سپس محتوای آن صفحه رانمایان‌سازی (Render) می‌کنند.

اچ‌تی‌ام‌الزبانی برای نشانه‌گذاری ابرمتن است و اساساً برای ساخت‌مند کردن اطلاعات و جدایش اجزای منطقی یک نوشتار — نظیر عناوین، تصاویر، فهرست‌ها، بندها و جداول — به کار می‌رود. از سوی دیگر، اچ‌تی‌ام‌ال را نباید به عنوان زبانی برای صفحه‌آرایی یا نقاشی صفحات وب به کار بُرد؛ این وظیفه اکنون بر دوش فناوری‌های دیگری همچون سی‌اس‌اس است.

گفتنی است اچ‌تی‌ام‌ال شکلی از زبان دیگری بنام اس‌جی‌ام‌ال است و کنسرسیوم وب جهان‌شمول آن را به عنوان استانداردی برای نشانه‌گذاری مستندات ابرمتنی برای عرضه در وب، تدوین کرده‌است.

در اچ‌تی‌ام‌ال سه نوع برچسب وجود دارد:

  1. تگ‌های یکه. مانند ‎<HR>‎ که خط رسم می‌کند.
  2. تگ‌هایی که شروع و پایان دارند. مثل: ‎<head></head>‎
  3. تگ‌هایی که دارای ویژگی می‌باشند. مثل: ‎<a href="http://www.w3.org">متن</a>

در اینجا به ساختار لینک ها خواهیم پرداخت 

 

لینک ها در صفحات وب

برای اتصال بین صفحات وب وفایل ها ما به یک رابط نیاز داریم که این رابطها  لینک ها هستند. لینک ها را با تگ <a></a>

معرفی می کنند.

 

قاعده ساخت لینک ها:

<a href=”آدرس فایل یا صفحه مورد نظر”> متن که نمایش داده می شود </a>

خصوصیت های دیگر این برچسب عبارت است:

شرح

نوع خاصیت

نام خاصیت

برای تعیین آدرس صفحه و یا فابل مقصد

مسیر و نام فایل

Href

برای تعیین یک نام برای ایجاد لنگر به کار می رود

نام منحصر به فرد

Name

برای تعیین نحوه باز شدن صفحه به کار می رود

 در صفحه جدید باز می شود:_blank

 در قاب اصلی و مادر باز خواهد شد:_parent

 در همان صفحه باز خواهد شد:_self

در همان پنجره کلیک شده است باز خواهد شد:_top

_blank

_parent

_self

_top

Target

متنی که یا رفتن موس بر روی آن نمایش خواهد داد

text

title

 استفاده از تصاویر در صفحات وب

برای گذاشتن تصویر در صفحات وب شما باید از برچسب زیر که معرف یک تصویر است استفاده کنید.

<img src=”آدرس عکس مورد نظر”/>

این برچسب دارای خصوصیات زیر می باشد.

نام خاصیت

نوع خاصیت

شرح

Src

مسیر و نام فایل

برای تعیین آدرس عکس استفاده می شود

Height

ارتفاء

برای تعیین ارتفاء برای عکس استفاده می شود

Width

عرض

برای تعیین عرض برای عکس استفاده می شود

Align

left

Right

Middle

Top

Bottom

نحوه قرار گیری عکس را نسبت به عناصر اطراف خود مشخص می کند

Left:عکس را به سمت چپ عنصر اطراف خود می برد

Right: عکس را به سمت راست عنصر اطراف خود می برد

Middle: عکس را به وسط عنصر اطراف خود می برد

Top: عکس را به سمت بالا عنصر اطراف خود می برد

Bottom: عکس را به سمت پایین عنصر اطراف خود می برد

Alt

Text

متن جایگزین در صورت عدم نمایش عکس

Border

حاشیه

برای عکس کادر مشخص می کند

Title

Text

متنی که یا رفتن موس بر روی آن نمایش خواهد داد

Hspace

مفدار

حاشیه و فضای خالی دور عکس را مشخص می کند از سمت بالا و پایین

Vspace

مفدار

حاشیه و فضای خالی دور عکس را مشخص می کند از سمت طرفین

 برای استفاده از عکس به عنوان نقشه از این تگ استفاده می شود <map></map> که دارای خصوصبات زیر است:

Name,id: برای دادن نام به نقشه به کار می رود تا به عکس مورد نظر این نام را به وسیله خصوصیت زیر بدهیم.

 usemap=”#نام نقشه”

برای تعیین منطقه نقشه از تگ <area /> استفاده می شود که خاصبت های زیر را به خود می گیرد.

نام خاصیت

نوع خاصیت

شرح

Shape

Rect

Poly

circle

نوع ناحیه قابل کلیک را مشخص می کند.

Rect:دایره

 :Polyچند ضلعی

circle :مریع

Cords

مقدار

با توجه به خاصیت shape مختصات این ناحیه را مشخص می کند

برای مربع تعیین کننده چهار نقطه مختلف

Cords=”left,top,right,bottom”

برای دایره مشخص کننده نقاط مرکز و شعاع دایره

Rect=”center x,center y, radius”

برای چند ضلعی مشخص کننده انواع نقاط آن

Poly=”x1 y1,x2 y2,…,xn yn”

Href

مسیر و نام فایل

برای تعیین آدرس عکس استفاده می شود

nohref

True

False

در صورتی که مقدار True یاشد آن ناحیه غیره فعال و در صورت False آن ناحیه فعال

 

Target

_blank

_parent

_self

_top

برای تعیین نحوه باز شدن صفحه به کار می رود

 در صفحه جدید باز می شود:_blank

 در قاب اصلی و مادر باز خواهد شد:_parent

 در همان صفحه باز خواهد شد:_self

در همان پنجره کلیک شده است باز خواهد شد:_top

 

مطالب مرتبط :

مطالب در حوزه htmlبرچسب ها : ,