منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Links for 2010-02-08 [del.icio.us]

  • What happened in my birth year?
    در سال تولد شما چه اتفاقاتی افتاده است؟ وارد این سایت شوید و سال تولد خود را وارد کنید تا مهمترین وقایع آن سال را متوجه شوید. مشاهده‌ی وقایع سال‌های دیگر هم خالی از لطف نیست!