منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Linux Mint 11

نسخه
نهایی از Linux Mint 11 موسوم
به Katya منتشر
شد. این
نسخه به همراه بهینه سازی‌هایی بر روی
Software Manager Interface،
ظاهر جدید، تعدادی تغییر سیستمی و به‌روز
رسانی منتشر شده است. همچنین
بهینه سازی‌هایی بر روی Update
Manager صورت
گرفته است. برای
اطلاعات دقیق‌تر اینجا
و اینجا
را ببینید. دریافت:
(SHA256):
linuxmint-11-gnome-dvd-32bit.iso
(867MB, torrent),
linuxmint-11-gnome-dvd-64bit.iso
(864MB, torrent)برچسب ها : , ,