منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Linux Performance Analysis and Tools

فقط می تونم بگم یه سمینار و ارائه عالی. مناسب حال مدیران سرور ;)
در اینجا ببینید.

performanceبرچسب ها : , , ,