منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Minecraft: Story Mode، یک بازی متفاوت!

Minecraft: Story Mode، یک بازی متفاوت!

ZOKAEE197

ماین کرفت (Minecraft) که توجه کودکان و بزرگسالان زیادی را به خود جلب کرده بود اکنون با یک مشکل روبروشده است . ماین کرفت از نظر طراحی کرکترها و پلات بازی چندان پیشرفته نیست . دنیای این بازی به طور تصادفی ساخته می شود و روند بازی بر اساس تصمیم های کاربر پیش می رود . آن چه این بازی را خاص می سازد طبیعت آزاد آن است ، با وجود این ، همین ویژگی کاربران را نسبت به Minecraft: Story Mode بدبین ساخته است . ماین کرفت به خاطر نداشتن یک داستان ثابت مشهور است ، حال چه اتفاقی می افتد اگر یک سازنده برای این بازی داستان خلق کند ؟برچسب ها :