منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Nominet ایده استفاده از دامنه کوتاه .uk را رها کرد

Nominet، ثبت‌کننده دامنهٔ بریتانیایی، ایدهٔ استفاده از دامنهٔ کوتاه .uk را رها کرد. در حال حاضر تمام دامنه‌های .uk در زیردامنه‌هایی به‌مانند .co.uk، .org.uk و … قرار دارند.
جالب است بدانید دامنهٔ .uk پس از com، de و net در رتبهٔ چهارم از لحاظ تعداد دامنه قرار دارد.

منبع اصلی خبر