منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Oracle.DataAccess.Client.OnChangeEventHandler چه کاربردی دارد

Oracle.DataAccess.Client.OnChangeEventHandler یک نوع رویداد (event) در فضای‌نام Oracle.DataAccess.Client است که برای مدیریت رویدادهای تغییر داده (data change) در یک کانکشن به پایگاه داده Oracle استفاده می‌شود. وقتی از کتابخانه Oracle.DataAccess.Client برای برقراری ارتباط با پایگاه داده Oracle استفاده می‌کنید، می‌توانید رویدادهای تغییر داده را مشاهده و برای آن‌ها عملیات خاصی را تعریف کنید. برای این کار، شما می‌توانید از دو رویداد OnChange و OnChangeCommit