منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Oracle Global_Name and System Identifier چیست

اوراکل، پایگاه داده ها را توسط GLOBAL_NAME تعیین هویت می نماید.GLOBAL_NAME یا Global Database Name ترکیبی از database name بعلاوه database domain است. database domain می تواند دامنه شبکه ای باشد که اوراکل در آن نصب شده است، یا می تواند متفاوت باشد. فرض کنیذ دامنه شبکه falearn.ir باشد (database domain) و اوراکل بر روی سیستمی درون این شبکه نصب شده است، orcl نام داشته باشید (database name)، پس Global Database Name بصورت زیر خواهد بود :

Global Database Name = orcl.falearn.ir

بطور کلی Global Database Name بصورت زیر می باشد:

Global Database Name = database name.database domain

Global Database Name یک پایگاه داده را از دیگر پایگاه داده های درون شبکه مجزا می کند. می توایند در هنگام نصب اوراکل و یا توسط Database Configuration Assistant، نام سراسری پایگاه داده را مشخص کنید. database name نام پایگاه داده و رشته ای که نباید بیشتر از 30 کاراکتر داشته باشد،و می تواند ترکیبی از حروف و اعداد، underline، علامت های $ و # باشد. پارامتر DB_NAME نام پایگاه داده را نشان می دهد.

;show parameters db_name

NAME TYPE VALUE
———————————— ———– ————-
db_name string orcl

همچنین یک VIEW به نام V$DATABASE وجود دارد که ستون NAME آن نام پایگاه داده را نشان می دهد.

;select name from v$database

NAME
———
ORCL

DBID یا database identifier یک شناسه منحصر به فرد برای هر پایگاه داده می باشد. هنگامی که می خواهید rman را تنظیم کنید و یا Recovery را انجام دهید، DBID نقش مهمی را ایفا می کند. برای بدست آوردن database name و DBID از پرس و جوی زیر استفاده کنید.

;select name, dbid from v$database

NAME DBID
——— ———-
ORCL 1351914024

database domain نیز یک رشته، که می تواند ترکیبی از حروف و اعداد و علامت های $ و # باشد و نباید بیشتر از 128 کاراکتر طول داشته باشد. پارامتر DB_DOMAIN نام دامنه را نشان می دهد.

;show parameters db_domain

NAME TYPE VALUE
———————————— ———– ————-
db_domain string falearn.ir

همچنین یک View به GLOBAL_NAME وجود دارد که نام سراسری پایگاه داده را نشان می دهد.

;select * from global_name

GLOBAL_NAME
—————————
ORCL.FALEARN.IR

Oracle System Identifier یا SID، یک database instance را تعیین هویت می کند.هنگامی که یک پایگاه داده را start می کنید، یک database instance ایجاد می شود. database instance تریکبی از فرایند های پس زمینه اوراکل بعلاوه ناحیه ای از حافظه اصلی که System Global Area یا SGA نامیده می شود. ناحیه حافظه و فرایند ها، بصورت موثر داده های اختصاص داده شده به پایگاه داده و همچنین را مدیریت می کنند. هنگامی که دستور STARTUP را اجرا می کنید، خروجی مانند زیر نشان داده می شود.

STARTUP

ORACLE instance started.

Total System Global Area 619360256 bytes
Fixed Size 1338280 bytes
Variable Size 377488472 bytes
Database Buffers 234881024 bytes
Redo Buffers 5652480 bytes
Database mounted
Database opened

SID یک database instance را از یک database instance دیگر، درون یک سیستم، مجزا می کند. هر database instance، نیاز به یک database name و یک SID دارد. معمولا SID مشابه و همنام با database name که بخشی از Global Database Name بود، می باشد. SID درون فایل های tnsnames.ora و listener.ora استفاده شده است. این دو فایل در مسیر های زیر در لینوکس وجود دارند.

ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora$

ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora$

و هنگامی که پایگاه داده را ایجاد می کنید، یک نام به آن اختصاص داده شده و در Control File ذخیره می شود. با تنظیم یک متغیر محلی به نام ORACLE_SID، می توانید پیش از نصبف SID را مشخص کنید.برچسب ها : , , ,