منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

OracleBulkCopyColumnMapping چه کاربردی دارد

OracleBulkCopyColumnMapping کلاسی است که در فضای‌نام Oracle.DataAccess.Client وجود دارد و برای مدیریت مپینگ ستون‌ها در عملیات کپی داده با استفاده از کلاس OracleBulkCopy مورد استفاده قرار می‌گیرد. وقتی از کلاس OracleBulkCopy برای کپی داده استفاده می‌کنید، ممکن است ستون‌های منبع داده و ستون‌های مقصد (ستون‌های جدول در پایگاه داده Oracle) با نام‌ها یا ترتیب متفاوتی مواجه شوند. در این صورت، برای مطابقت صحیح بین ستون‌های منبع و مقصد، می‌توانید از