منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

PDF از صفحه راهنمای نصب میزکار گنوم جنتو لینوکس

البته هنوز فکر می‌کنم همان آموزش خودم درباره نصب گنوم بروی گنولینوکس جنتو، مفیدتر و مناسب‌تر است، چراکه در صفحه این آموزش بروی پایگاه اصلی، ریزجزئیات دل‌پیچه آور بسیار زیادی آورده شده که در نگاه اول کار را سخت جلوه می‌دهد، در حالیکه اکنون من و شما می‌دانیم که جنتو بسیار ساده است! 

اما[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]