منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Persian Language for s9y

i try to translate s9y to Persian language..... oops, what a time consuming and boring action!!

around 40% of translating was finished. (with utf-8 charachter set)

دارم سعی می کنم که Serendipity رو فارسی کنم، خیلی کار وقت گیر و خسته کننده ایست. حدود 700 عبارت!!!

الان تقریبا 40 درصدش رو ترجمه کردم، ولی چه ترجمه ای!!!

اگر ترجمه به درد به خوری شد، حتما می دم بهشون تا تو نسخه های بعدی s9y منتشر بشه.

این رو هم بگم که بعد از فارسی شدن، این پست ها به خاطر مشکلات انکودینگ باید پاک بشن!!!برچسب ها :