منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

persian_log2vis نسخه‌ی RC3 منتشر شد


نسخه‌ی RC3 از کتابخونه‌ی persian_log2vis منتشر شد.
برای کسب اطلاعات در مورد نسخ قبلی به اینجا مراجعه کنید.

امکانات جدید این نسخه عبارتند از:
- امکان تشخیص کراکتر های «الله» و «لله»
- امکان تشخیص ترکیبات «ل» و «ا» یا «آ» یا ...
- امکان تشخیص نیم فاصله یا zwnj
- امکان بی خیال شدن لیستی از کاراکتر ها (ignore list)
- امکان نمایش متون چند خطی

نمونه‌ی تصویری که حاوی نیم فاصله و کلمهء الله و کلمه ای دارای عبارت «لا» می باشد.

\"persian_log2vis

* لازم به ذکر است که این کتابخونه در تولید PDF عربی در یک سایت خارجی استفاده شده است. می توانید سایت مورد نظر را از اینجا ببینید.
** با تشکر از Marvin Hoffmann، صاحب سایت فوق که من رو مجبور کرد این تغییرات رو بدم.

می تونید این پروژه رو از لینک زیر دریافت کنید:
http://developer.berlios.de/projects/persian-log2vis/برچسب ها :