منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

PL/SQL در مقابل SQLj: مقایسه‌ی سرعت در عملیات‌های ریاضی

اوراکل از زمان اوراکل 8i یک ماشین مجازی جاوا را به عنوان بخشی از پایگاه داده‌اش منتشر کرده است. خاطرم هست که چند سال پیش از کسی شنیدم که می‌گفت JVM اوراکل از PL/SQL در اجرای عملیات‌های ریاضی سریع‌تر است، اما هیچوقت به این گفته به شکل جدی نگاه نکردم. در این نوشته من یک مقایسه‌ی تطبیقی بر مبنای چند عملیات ریاضی پایه میان JVM اوراکل و PL/SQL انجام می‌دهم.
توجه کنید که من یک برنامه‌نویس PL/SQL هستم و از همین دید به قضیه نگاه می‌کنم. دلیل اینکه تمام آزمایش‌ها هم از PL/SQL فراخوانده شده‌اند همین است.

ادامه مطلب