منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Public SMTP ها و وجدان!

راه‌های گوناگونی برای درز کردن ایمیل شما به spammer ها وجود دارد. این مطلب نه فنی است نه به راه‌های دیگر درز کردن ایمیل آدرس شما به spammer ها می‌پردازد. این ایمیل صرفاً کمی وجدان را قلقلک می‌دهد…! در فیلد :Recieved هدر‌های یک ایمیل آدرس IP فرستنده ذخیره می‌شود. پس خیلی راحت می‌شود ایمیل آدرس، … ادامه خواندن Public SMTP ها و وجدان!برچسب ها :