منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Puppy Linux 5.1.2 Wary

ویرایش
Wary از
Puppy Linux که
مخصوص سیستم‌های قدیمی و با منابع سخت
افزاری کم طراحی شده است، منتشر شد.
این نسخه
به همراه تعداد زیادی بهینه سازی و رفع
اشکال، شناسایی سخت‌افزاری بهینه شده،
تعدادی GUI سیستمی
مفید و… ارائه
شده است. برای
اطلاعات دقیق‌تر اینجا
را ببینید. دریافت:
wary-5.1.2.iso
(120MB, MD5)برچسب ها : , ,