منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

reset root password

یکی از اتفاق های بدی که ممکن است برای ما رخ دهد این است که کلمه عبور یا پسورد یوزر root که همه کاره سیستم است را فراموش کنیم و نتوانیم لاگین کنیم .

در FreeBSD برای عوض کردن پسورد روت که فراموش شده است می توان از روش زیر استفاده کرد .

ابتدا سیستم خود را ریست کنید و در صفحه ای که انتخاب می کنید FreeBSD با چه حالتی بوت شود گزینه شماره چهار که گزینه  single user mode است را انتخاب می کنیم و نمی گذاریم که سیستم به حالت طبیعی بوت شود.

بعد از رفتم به حالت Single User Mode ما پیامی شبیه به زیر را می بینیم

Enter full pathname of shell or RETURN for /bin/sh:

در اینجا دکمه Enter کیبرد را می زنیم و وادر محیط متنی می شویم که می توانیم  دستور های خود را تایپ کنیم .

در این حالت پارتیشن root فقط به صورت خواندن مونت شده است و شما توانایی رایت بر روی این پارتیشن را ندارید و نمی توانید کاری را انجام دهید . برای اینکه بتوانید بر روی این پارتیشن  write کنید و یا به اصطلاح توانایی رایت را به دست آورید دستور زیر را در خط فرمان یا ترمینال وارد می کنید

mount -o rw /

بعد از تایپ این دستور پارتیشن روت که شما به آن احتیاج دارید به صورت read  و  write برای شما مونت می شود و شما الان کافی است برای تغییر کلمه عبور یوزر روت دستور زیر را در ترمینال تایپ کنیدبرچسب ها :