منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Ring سازگار با Kwikset Kevo به دنبال افزایش دوستان خود است :

Ring سازگار با Kwikset Kevo به دنبال افزایش دوستان خود است :

Ring Kwikset Smart Lock

علاوه بر قفل هوشمند ، سیستم زنگ در نیز با برنامه های Ring Plus تجهیز می شود .در طی این روز ها بحث بر روی " سه زنگ در خانه که می توانند در زمینه امنیت ورودی منازل به کار گرفته شوند " ، می باشد . با داشتن یکی از این سیستم ها هر کاربری می تواند از بهترین شرایط امنیتی در برابر میهمانان ناخوانده برخوردار شود . اکنون ، یکی از مزیت های این سیستم زنگ ورودی مربوط به سازگاری آن با سایر تجهیزات هوشمند منزل می باشد .