منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

run level ها در لینوکس


دانلود مقاله

 

user name :   u481000370.book

password :    tabrix.org

 برچسب ها : , ,