منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

session در اوراکل

هرگاه کاربری به بانک اطلاعاتی متصل گردد، بانک اطلاعاتی برای کاربر مذکور یک جلسه یا همان SESSION ایجاد می‌کند، با استفاده از دستور زیر می‌توان کاربرانی که با نام کاربری SYSTEM به اوراکل متصل شده‌اند را مشاهده کرد.

SELECT SERIAL# , SID , USERNAME , MACHINE , STATUS , PROGRAM FROM V$SESSION WHERE USERNAME =’SYSTEM’;

حال اگر بخواهیم SESSION کاربری را حذف نماییم و باعث قطع ارتباط کاربر شویم میتوانیم از دستور زیر استفاده کنیم.

ALTER SYSTEM KILL SESSION ’75,20’;

دقت داشته باشید که عدد 75 به SID اشاره کرده و عدد 20، SERIAL# است. برای یافتن تعداد SESSION های فعال می‌توان از دستور زیر استفاده کرد.

SELECT SESSIONS_CURRENT FROM V$LICENSE;برچسب ها : , ,