منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

shutdown کردن سیستم سولاریس

از دستور shutdown و با مجوز root برای تغییر state ماشین سولاریسی استفاده می شود. غالبا از shutdown برای تغییر state ماشین از multi-user state (همان state2) به دیگر حالت ها (other state) استفاده می شود. بصورت این دستور باعث می شود ته سیستم به single-user state تغییر پیدا کند. ( در حالت single-user تنها دسترسی از طریق کنسول یا همان خط فرمان و تنها توسط یک کاربر و آن هم root به سیستم وجود دارد). پیش از خاتمه دادن فرایند ها و Daemon ها توسط دستور shutdown،  دستور shutdown پیغام اخطاری و بصورت پیش فرض یک پیام نهایی برای گرفتن تاییده، به فرایند ها ارسال می کند. پیغام اخطاری که بصورت پیش فرض نشان داده می شود، پیغام زیر است :

The system will be shut down in …

می توانید پیغام هایی را نیز تعیین کنید اگر پیش از یک واژه و دارای فاصله هایی میان شان باشد، باید میان ‘ ‘ یا ” ” قرار بگیرند. پیام اخطار پیش فرض یا پیامی که کاربر تعیین کرده باشد در بازه های زمانی 7200, 3600, 1800, 1200, 600, 300, 120, 60 و 30 ثانیه باقیمانده پیش از اعمال دستور shutdown نشان داده می شود.

توصیف حالت های سیستم (System state definitions)

 • state 0 : متوقف کردن سیستم عامل : Stop Operating System
 • state 1 : اشاره به حالت مدیریتی (Administrative state) دارد. در این حالت سیستم فایل مورد نظر برای کاربرد های Multi-User به سیستم mount شده اند.
 • state s,S : حالت های s (یا حالت S) به حالت تک-کاربره (Single-User state) دارد. تمامی فرایند ها در زمان انتقال به این حالت، خاتمه می یابند. در این حالت سیستم فایل لازم برای کاربرد Multi-User از سیستم قطع (Unmount) می شود و تنها دسترسی از طریق کنسول و به واسطه کاربر مدیر (یا root) امکان پذیر است.
 • state 5 : سیستم بصورت ایمن خاموش می شود.
 • state 6 : سیستم reboot می شود.

اطلاعات بیشتر را می توانید از این مطلب بخوانید. دستور shutdown در سولاریس دارای سه سوئیج می باشد. از shutdown در سولاریس می توانید برای خاموش و reboot کردن سیستم و همچنین تغییر سطح اجرایی استفاده کنید. برای تغییر سطح اجرایی از دستور زیر استفاده می شود، اما می توانیم از سوئیچ i- نیز در دستور shutdown استفاده کنیم، تا سطح اجرایی را تغییر دهیم.

init RUN_LEVEL_NUMBER

 • سوئیچ y- : بصورت پیش فرض پیش از اعمال اجرای دستور shutdown یک تاییدیه از کاربر برای اجرا یا عدم اجرای دستور گرفته می شود، و برای ادامه باید y را وارد کنید تا دستور اجرا شود یا اینکه n را وارد کنید تا از اجرای دستور جلوگیری شود. در صورتی که از سوئیج y- استفاده کنید، بصورت خودکار پاسخ y بوده و دستور اجرا می شود.
 • سوئیچ i- : سطح اجرایی را برای ورود به آن پس از اجرای دستور، مشخص می کند. اگر استفاده نشود، بصورت پیش فرض به سطح اجرایی s وارد می شود.
 • سوئیچ r- : معادل تعیین سطح اجرایی 6 توسط سوئیچ i- است (یعنی i6-)
 • سوئیچ g- : اگر زمانی برای خاموش شدن سیستم تعیین نشود، بصورت پیش فرض 60 ثانیه بعد، دستور shutdown اعمال می شود، در غیر اینصورت می توانید زمان دلخواه را با این سوئیچ تعیین کنید.

در ادامه نمونه کاربرد هایی گفته شده است :

 • دستور زیر باعث می شود دستور shutdown پس از 120 ثانیه  اعمال شده و باعث تغییر سطح اجرایی به سطح S می شود. در بازه های زمانی 120 ثانیه (دو دقیقه)،  یک دقیقه و 30 ثانیه پیش از اجرای دستور (اعمال دستور)، پیام اخطار نشان داده می شود. یعنی 120 ثانیه دیگر برای جایگزین کردن یک دیسک،سیستم تغییر سطح خواهد داشت.

“==== shutdown -i S -g 120 “==== disk replacemeny

 

همانطور که مشاهده می کنید، چون از سوئیچ y- استفاده نکردیم، تاییدیه از کاربر لازم بوده و همچنین پیام اخطار در بازه زمانی گفته شده، بصورت Broadcast نشان داده می شود.

 • با استفاده از دستور زیر بلافاصه سیستم به سطح اجرایی 6 (یعنی reboot شدن سیستم)  یا دومین دستور به سطح اجرایی S تغییر می کند. زمان تعیین شده صفر ثانیه می باشد.

shutdown -y -g0 -i 6

shutdown -y -g0 -i S

 • دستور های زیر همانند دو دستور بالا هستند با این تفاوت که به دلیل استفاده از سوئیچ y-، دیگر تاییدیه از کاربر گرفته نمی شود.

shutdown -y -g0 -i 6 -y

shutdown -y -g0 -i S -y

دسقت کنید که دو دستور زیر معادل هم هستند یعنی بلافاصله و بدون تاییدیه از کاربر، سیستم را reboot می کنند. (تغییر سطح به سطح اجرایی 6)

shutdown -y -g0 -i 6 -y

reboot

 • از دو دستور زیر می توانید برای خاموش کردن سیستم (تغییر سطح اجرایی به سطح 5) استفاده کنید. اولین دستور در دستور های زیر بلافاصله و بدون تاییدیه از کاربر سیستم را خاموش و سومین دستور با یک تاییدیه از کاربر سیستم را خاموش می کند.

shutdown -y -g0 -i 5 -y

poweroff

shutdown -y -g0 -i 5

همچنین می توانید از دستور halt نیز برای خاموش کردن سیستم استفاده کنید.

 • دستور های زیر در هر خط معادل هم هستند و برای تغییر سطح اجرایی استفاده می شوند.

init 0  <=> shutdown -y -g 0

init s  <=> shutdown -y -i S

init 5  <=>  shutdown -y -i 5

init 6  <=>  shutdown -y -i 6برچسب ها : , , ,