منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

SHUTTER

برنامه
Shutter یک
برنامه برای عکس برداری از صفحه میز کار
رایانه شما است
.
این برنامه قابلیت عکس
برداری تمام صفحه ای
.پنجره
ای و انتخابی را داردمی توان مدت زمانی
را برای عکس برداری تعیین کرد
.این
برنامه پس از عکس برداری تصاویر را وارد
برنامه نموده و اجازه تدوین آن‌ها و حتی
متمرکز نمودن قسمت خاص را می‌دهد
.جلوه
های ویژه آن از قبیل سایه آب بسیار جذاب
اند
.خروجی
برنامه متعدد و با استفاده از سایت‌های
آپلود رایگان عکس می‌تواند عکس‌های شما
را آپلود کند