منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

siadar برای مشاهده آمارهای سیستمی در لینوکس

saidar دستوری است که برای مشاهده آمارهای سیستمی استفاده می شود و از جمله دستورهای نظارتی است. این دستور از کتابخانه libstatgrab که به زبان C است استفاده می کند. saidar در مورد پردازنده، فرایندها، بار یا Load، حافظه، swap، ورودی خروجی شبکه یا Network I/O و سیستم فایل اطلاعات را نشان می دهد.

بر ای نصب در توزیع های لینوکسی از دستورهای زیر استفاده کنید.

sudo apt-get install saidar

sudo yum install statgrab-tools

اجرای دستور saidar بدون هیچ سویئچی خروجی زیر را نشان می دهد.

saidar

siadar1

همانطور که مشاهده می کنید خروجی این دستور مشابه خروجی تعدادی از دستورهای لینوکسی مانند uptime, top, free, vmstat, df است که هگمی و به صورت مرتب شده در یک پنجره نمایش داده می شود.

سویئچ d- : یک Dealy بر حسب ثانیه را برای بروز شدن اطلاعات تعیین می کند. به صورت پیش فرض هر سه ثانیه خروجی بروز می شود.

saidar -d 15

سویئچ c- : خروجی را رنگی نمایش می دهد. هر بخش از خروجی دارای رنگ متفاوتی نسبت به بخش دیگر از اطلاعات نمایش داده شده است. برای مطالعه بیشتر man siadar را مطالعه کنید.

siadar2برچسب ها : , , , , , ,