منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

solusOS از تپش می ایستد!

solusOS یک توزیع مبتنی بر دبیان بود که داشت کم کم به محبوبیتی دست پیدا می کرد. متاسفانه الآن دیدم که چند روز پیش خبر گذاشتن که این پروژه بسته شده. و پروژه روی github برای آیندگان باقی خواهد ماند...
من قبلا یه مدتی با این توزیع کار کردم. مثل دبیان توزیع پایدار و خوبی بود. و بر خلاف پارسیکس، انجمن هاش شلوغ تر بود و توسعه دهنده اش ارتباط بهتری با کاربرانش داشت و سیستم به روز تری نسبت به پارسیکس داشت.
ناراحت کننده است... انگار که یه خانواده ی خوب از دنیای لینوکس رخت بر بسته باشه...! براشون آرزوی موفقیت در پروژه های آزاد دیگه ای رو میکنیم...