منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ssh keys


این صفحه روشهایی را که در آنها اعتبار سنجی مبتنی بر کلید SSH ممکن است ناموفق گردد، و برخی اقداماتی را که شما می‌توانید برای حل آنها به عمل آورید، تشریح می‌کند. شکست تصدیق اعتبارِ کلید، احتمالاً رایج‌ترین مشکل برای کاربران جدید در آزمودن SSH است، و پاسخگویی مکرر به این پرسشها خسته کننده است....

نگاه کلی

این نظر اجمالی، مفاهیم اصلی تصدیق اعتبار کلید عمومی را برای آنهایی که هنوز چیز زیادی در مورد آن نمی‌دانند، شرح می‌دهد.

کلید عمومی اعتبار سنجی، به کار بردن رمزنگاری برای اثبات آنکه شما مالک مطمئن اعتبارنامه می‌باشید را شامل می‌گردد، بدون آنکه واقعاً آن اعتبارنامه را برای طرف دیگر آشکار سازد. مخصوصاً، سرویس‌گیرنده یک کلید خصوصی را نگهداری می‌کند، که ممکن است با یک عبارت عبور رمزی شده یا نشده باشد. سرویس‌دهنده یک کلید عمومی را نگهداری می‌کند. سرویس‌دهنده و گیرنده یک روش Zero-knowledge proof ‎ [1] ‎  را به کار می‌برند، که در این روش سرویس‌گیرنده ثابت می‌کند که نگهدارنده کلید خصوصی است، اما در عمل کلید محرمانه را انتقال نمی‌دهد.

ادامه مطلب