منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Sub Shell


یکی از مفاهیم اساسی برنامه‌نویسی پوسته پوسته فرعی می‌باشد.

در یک سیستم یونیکس هر پردازشی دارای سهم خود از حافظه می‌باشد، برای نگهداری متغیرهایش، توصیف‌گرهای فایل خودش، نسخه خودش از محیط به ارث برده از پردازش والدش، و مانند آن. تغییرات متغیرها (و سایر اطلاعات خصوصی)در یک پردازش بر هیچ یک از پردازشهای دیگری که به طور جاری در سیستم اجرا می‌شوند تأثیر نمی‌گذارد.

این مطلب موقع نوشتن اسکریپت‌ها اهمیت می‌یابد، زیرا مقدار بسیاری از کار توسط پردازشهای فرزندِ اسکریپت انجام می‌شود. موقعیت‌های آشکاری وجود دارد، مانند این:

ادامه مطلب