منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Superblock چیست

هنگامی که یک سیستم فایل (مانند ext2 یا ext3 یا ext4 و یا zfs در freebsd) را روی هارد دیسک ایجاد می کنید، آن به چندین بلاک تقسیم بندی می شود. بالاک که به منظور ذخیره سازی داده های کاربران و همچنین به منظور ذخیره سازی فراداده ها یا Metadata ها استفاده می شوندو متادیتا یعنی داده ای درباره داده دیگر که در لینوکس (و دیگر سیستم عامل های یونیکسی)، اطلاعاتی درباره سیستم فایل را نگه داری می کنند. به عبارت ساده تر متادیتا توصیفی از ساختار خود سیستم فایل می باشد که غالبا متادیتا رایج Superblock می باشد. اما Superblock چیست؟.هر سیستم فایل نسبت به سیستم فایل دیگر متفاوت است مانند ext3 نسبت به ext4 و هر سیستم فایل (پارتیشن) انداز مختص خودش را دارد (زمانی که آن سیستم فایل یا پارتیشن را ایجاد می کنیم).همچنین هر سیستم فایل وضعیت هایی (Status) دارد مانند mount بودن یا نبودن آن و به طور خلاصه هر سیستم فایل (پارتیشن) شامل یک Superblock که حاوی اطلاعاتی درباره همان سیستم فایل (پارتیشن) می باشد. برخی از این اطلاعات:

File system type

Size

Status

Information about other metadata structures

اگر این اطلاعات از بین برود، شما بسیار دچار مشکل خواهید شد، از این رو چندین نسخه ی اضافی از Superblock ها در هر پارتیشین نگه داشته می شود. بطور مثال برای پارتیشین sda1 چندین نسخه از Superblock خودش بر روی خود sda1 نگه داری می شود. در زمان های بحرانی می توانید از این کپی ها برای بازیابی Primary Superblock استفاده کرد. با استفاده از دستور زیر می توانید محل قرارگیری Primary Superblock و کپی های آنرا بر روی هر پارتیشن مشاهده کنید.

dumpe2fs PARTITION | grep -i superblock

بطور مثال برای مشاهده Superblock های اولین پارتیشین اولین دیسک IDE از دستور زیر استفاده کنید.

dumpe2fs /dev/hda3 | grep -i superblock

و یا برای مشاهده Superblock های سومین پارتیشین اولین دیسک ساتا از دستور زیر استفاده کنید.

dumpe2fs /dev/sda3 | grep -i superbloc

و یک نمونه خروجی از آن

dumpe2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Primary superblock at 0, Group descriptors at 1-1
Backup superblock at 32768, Group descriptors at 32769-32769
Backup superblock at 98304, Group descriptors at 98305-98305
Backup superblock at 163840, Group descriptors at 163841-163841
Backup superblock at 229376, Group descriptors at 229377-229377
Backup superblock at 294912, Group descriptors at 294913-294913
Backup superblock at 819200, Group descriptors at 819201-819201
Backup superblock at 884736, Group descriptors at 884737-884737
Backup superblock at 1605632, Group descriptors at 1605633-1605633برچسب ها : , , , , , ,