منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Swappiness در هسته لینوکس چیست

این ویژگی از هسته سیستم عامل لینوکس درجه ای که با آن لینوکس به منظور آزاد سازی فضای حافظه اصلی، عملیات Swapping را انجام دهد را کنترل می کند. مقدار این ویژگی می تواند میان صفر تا ۱۰۰ باشد. یک مقدار پایین به این معنی است که هسته از عملیات swapping تا حد ممکن اجتناب می کند مگر آنکه دیگر فضای خالی برای ورود فرایند جدید به درون حافظه اصلی وجود نداشته باشد.

مقدار پیشفرض آن ۶۰ است. به این دلیل که فضای swap بر روی هارد دیسک است و دسترسی به هارد دیسک زمان بیشتری لازم دارد (کندتر است) بنابراین مقدار بالای این ویژگی (به طور مثال ۱۰۰) بر روی کارایی سیستم تاثیر گذار است. فایل زیر مقدار این ویژگی را کنترل می کند.

cat /proc/sys/vm/swappiness

با دستور زیر می توان مقدار این ویژگی را تغییر داد.

echo 40 > /proc/sys/vm/swappiness

و برای اعمال دائمی تغییرات دستور زیر اجرا شود.

sysctl -p

همچنین پارامتر vm.swappiness از فایل etc/sysctl/ مقدار این ویژگی را نگه می دارد.

sysctl -a | grep swappiness

ایجاد یک swap partition جدید در لینوکسبرچسب ها : , , , , ,