منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

systat for monitoring

امروزبه یک  دستور جالب بر خوردم که اطلاعات مختلفی در باره کار سیستم مانند میزان رم استفاده شده و میزان  load average  سیستم در اختیار ما قرار می دهد و به اصطلاح یک ابزار مونیتورینگ به شیوه ای جالب و جدید می باشد . کافی است در تر مینال دستور زیر را تایپ کنید

systat

و خروجی زیر را ببینید .

 

/0   /1   /2   /3   /4   /5   /6   /7   /8   /9   /10
Load Average   |||||||||||

 /0%  /10  /20  /30  /40  /50  /60  /70  /80  /90  /100
mfaridi  firefox-bi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
mfaridi   polkit-gno XXXXXXXXXXX
root           idle XXXXXX
root           idle XXXX 
messagebudbus-daemo XX
haldaemon      hald XX
mfaridi   gnome-moun X
root        polkitd X
root           Xorg X
mfaridi  dbus-daemo X

می بینید که میزان فعالیت یک پروسه را به صورت اعداد ۱ تا ۱۰ نشان داده است و در خط های بعدی برای ما بیان کرده است که کدام یوزر و چه برنامه ای بیشترین استفاده از سیستم را داشته است . می بینیم که برنامه ای مانند  firefox با بیشترین استفاده از منابع سیستم در مقام اول قرار دارد و برنامه های poliki گنوم و  dbus  در مقام های بعدی قرار دارند و به بیان می کند که یوزر root اکنون در حالت idle قرار دارد . می بینم که نمودار ها به وسیله قرار گرفتن حرف x به صورت بسیار زیبایی تر سیم شده اند .برچسب ها :