منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

برگزاری جلسه سوم آلباتروس

جلسه‌ی سوم دوره‌ی آموزشی آلباتروس در تاریخ ۶ خرداد ۸۹ با حضور ۸ نفر برگزار شد.
در این جلسه فصل چهارم و پنجم کتاب Start Up مرور شد.
این دو فصل به ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

برگزاری جلسه دوم آلباتروس

جلسه‌ی دوم دوره‌ی آموزشی آلباتروس در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۸۹ با حضور ۱۱ نفر برگزار شد. در این جلسه فصل دوم و سوم کتاب Start Up مطالعه شد. این دو فصل به موضوعات «برپایی سخت‌افزارها با Yast» و «نصب، حذف و به‌روزرسانی نرم‌افزارها» می‌پرداختند. از کلیه شرکت‌کنندگان تقاضامندم در صورت شرکت در این کلاس‌ها حتما […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

برگزاری جلسه اول آلباتروس

جلسه‌ی اول دوره‌ی آموزشی آلباتروس در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۸۹ با حضور ۱۰ نفر برگزار شد.
در این جلسه از کلاس، فصل اول کتاب Start Up شرکت ناول مورد م ادامه مطلب