منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

راهنمای تصویری نصب اوبونتو ۱۰٫۰۴

آخرین نسخه توزیع محبوب اوبونتو به تازگی با نام سیاه گوش درخشان یا شفاف با پشتیبانی بلندمدت (  LTS )    منتشر شده است لذا برآن شدم تا مانند اوبونتو ۷٫۴   که راهنمای نصب تصویری برای آن نوشته بودم و اتفاقا مقبول افتاده بود برای این توزیع تازه متولد شده یک راهنمای نصب تصویری برای دوستداران … ادامه مطلب