منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نسخه ۲٫۷٫۱ گیمپ منتشر شد.

بعد از حدود ۵ ماه از انتشار نسخه ۲٫۷٫۰ دومین نسخه ناپایدار گیمپ ۲٫۷٫۱ که تلاشی برای رسیدن به نسخه پایدار ۲٫۸ است منتشر شد . نکته ای درباره نسخه های ناپایدار از سایت گیمپ : این نسخه ناپایدار برنامه ویرایش تصاویر گنو ( گیمپ ) است . بیاد داشته باشید که این نسخه ها […] ادامه مطلب