منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ارزش سکوت

بنام زیبای مطلق معانی در کلمات نیست در سکوتی است که بین آنهاست کتلین رِین در قلمرو زرین – حسین الهی قمشه‌ای یا علی
ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نظام احسن

بنام زیبای مطلق طبیعت سراسر هنر است ، اما سِرِ آن بر تو مکشوف نیست اتفاق و تصادف همه طرح و هدایت است ، که از دیده‌ها پنهان است و ناموزونی‌ها جمله هماهنگی‌هاست ، که هنوز شناخته نشده است الکساندر پوپ نیست در دایره یک نقطه خلاف از کم و بیش که من این مسئله […]
ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

هنر

بنام زیبای مطلق هنرمند خالق چیزهای زیباست عیان‌کردن هنر و نهان‌کردن هنرمند هدف هنر است آنها که در چیزهای زیبا معانی زشت می‌یابند فاسدند بدون آنکه جذابیتی داشته باشند و این عین نفصان است اخلاق آدمی بخشی از مواد کاربردی هنرمند است هیچ هنرمندی در سودای اثبات جیزی نیست آسکار وایلد بخشی از کتاب در […]
ادامه مطلب