منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

اولین انتشار از کتابخانه آزاد بلو-ری

در ۳۰ نوامبر پروژه libbluray اولین نسخه رسمی از کتابخانه آزاد بلو-ری را منتشر کرد این کتابخانه که تحت مجوز GNU GPLv2 منتشر شده است قصد دارد تا پخش فایل های بلو-ری را توسط پخش کننده های فایل های تصویری مانند MPlayer و VLC ممکن سازد. در حالی که این کتابخانه از سال ۲۰۰۹ در حال توسعه بوده است اما این انتشار با اطلاع رسانی جامعی همراه نبود حتی در بخش … ادامه مطلب