منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Btrfs و ساختار جدید فایل سیستم برای فدورا ۱۷

اعضای کمیته راهبری مهندسی فدورا (FESCo)، که در جنبه های توسعه فنی fedora تصمیم می گیرید، طیف وسیعی از ویژگی های جدید پیشنهاد شده توسط توسعه دهندگان برای نسخه فدورا ۱۷ را پذیرفته اند. همانطور که چیزهایی در حال حاضر ایستاده، پروژه ی تلاش برای ساختن یکی دیگر از برنامه ها برای سوئیچ به استفاده […]

مطالب مرتبط :

  1. عدم استفاده پیشفرض از فایل سیستم Btrfs در فدورا ۱۶

ادامه مطلب