منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

11 دلیل برای اینکه دیدن تلویزیون را متوقف کنید

تنها تعداد کمی افراد متوجه مشکلاتی میشوند که تلویزیون در زندگی ما ایجاد میکند، در حالی که تعداد زیادی از مردم اینگونه استدلال میکنند که مشاهده تلویزیون به میزان کم به کسی صدمه نخواهد زد موضوع مورد بحث مقدار این میزان کم است. طبق یافته های Neilson report ، مردم آمریکا به طور میانگین بیش […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد