منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تنن بام و کنفرانس لینوکس

کنفرانس لینوکس استرالیا  یک اتفاق جالب به همراه داشت. پروفسور تننبام و لینوس تروالدز که ترکیب نام آن ها بیشتر خاطرات بحث های اولیه این دو نفر در مورد ساختار سازنده هسته اصلی(مونولتیک کرنل یا میکروکرنل) لینوکس را زنده می کند (می‌توانید در نوشته پیدایش لینوکس بیشتر بخوانید.)، این بار برخورد دوستانه تری داشتند. پروفسور […]

نوشته تنن بام و کنفرانس لینوکس اولین بار در مرجع اپن سورس ، گنو/لینوکس پدیدار شد.

ادامه مطلب