منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جشن انتشار اوبونتو ۱۲٫۰۴ در تهران

می‌توان گفت توزیع اوبونتو بیشترین محبوبیت را در میان کاربران معمولی گنو/لینوکس در سطح دنیا و نیز ایران دارد. جامعه کاربری این توزیع در ایران نیز سال‌های زیادی است که در حال فعالیت بوده و با وجود آنکه در سال ادامه مطلب