منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

چند مثال از برنامه Zenity

لینوکس برنامه‌های خط‌فرمانی کاملی دارد. اما متاسفانه بیشتر کاربران از خط فرمان زیبای لینوکس گریزانند! هدفم معرفی زیبایی‌های خط فرمان لینوکس و آشتی دادن کاربران با این محیط نیست اما برنامه‌ای را معرفی میکنم که به سادگی خط فرمان را با محیط گرافیکی (GUI) آشتی می‌دهد. برنامه zentiy! برنامه زنیتی با استفاده از توابع GTK+‎ دیالوگ‌هایی را برای ارتباط با کاربر رسم می‌کند. برنامه نویس با استفاده از این دیالوگ‌ها … ادامه مطلب