منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

سانسور ابلهانه: ژیگولو

میزکار LXDE یکی از میزکارهای بسیار سبک توی لینوکسه: امروز سعی کردم نصبش کنم که هی به مشکل خورد و گفتم لابد یک گیری یک جایی است ولی بعد از دو سه بار اشکال‌، بالاخره خروجی رو خوندم: gigolo-0.4.1-9.fc18.x86_64.rpm FAILED http://mirrors.ustc.edu.cn/fedora/linux/releases/18/Everything/x86_64/os/Packages/g/gigolo-0.4.1-9.fc18.x86_64.rpm: [Errno 14] curl#22 – “The requested URL returned error: 403 Forbidden” Trying other mirror. […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

سانسور ابلهانه‌تر: سانسور فروم گنو/لینوکس اوبونتو

اگر فروم فارسی اوبونتو رو نمی‌شناسین باید بگم که جایی است که استفاده کنندگان یا کنجکاوان یکی از توزیع‌های مشهور لینوکس به اسم اوبونتو اونجان و اگر لازمه باید بگم که اوبونتو یکی از صدها توزیع خانواده سیستم عامل آزاد، قدرتمند و رایگان گنو/لینوکسه. اگر فیلترینگ رو نمی‌شناسین که یعنی در ایران یا یکی از […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

سانسور ابلهانه: سایت گنو/لینوکس پارسیکس

پارسیکس اولین گنو/لینوکس به درد بخور و معتبر ایرانی / فارسی است. ترکیب دانش و وقت آلن باغومیان و پدری مثل دبیان، ترکیبی تا به اون حد ساخته بود که این گنو/لینوکس مدت‌های مدید در رده هشتاد دستروواچ جا خوش کرده بود. اما در ایران؟ سانسورچی ما که پول نفت و مالیات حقوقشه، ظاهرا یا […] ادامه مطلب