منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مستندات فارسی Inkscape منتشر شد.

مستندات فارسی نرم افزار ویرایش تصاویر برداری اینک اسکیپ نیز نوشته شده است و در سایت رسمی فارسی این نرم افزار قرا گرفته است . از این پس می توانید آخرین نسخه این راهنما را از طریق سایت رسمی فارسی این برنامه یا از اینجا دریافت کنید. سایت  گیمپ ایران برای فارسی سازان آرزوی موفقیت […] ادامه مطلب