منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه 36 جامعه آزاد رایانش ابری ایران

سی و ششمین جلسه ی جامعه ی آزاد رایاش ابری ایران در تاریخ سشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ در مرکز تحقیقات مخابرات برگزار خواهد شد.این جلسه در دو قسمت می باشد … ادامه

مطالب مرتبط :

  1. رایانش ابری و معرفی OpenStack

ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

سمینار آشنایی و کارگاه عملی Docker

بیست و نهمین جلسه جامعه آزاد رایانش ابری ایران که در تاریخ ۱۴-۱۱-۱۳۹۳ برگزار می شود با موضوع مجازی سازی با Docker می باشد.در این جلسه آقای پیام نادری از … ادامه

مطالب مرتبط :

  1. توزیع فدورا ۲۱ بتا منتشر شد
  2. دانلود نسخه های مختلف فدورا ۲۱

ادامه مطلب