منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نگاهی به سیستم عامل و پلتفرم جهانی لینوکس

نکته: برای حفظ صداقت و امانت در ترجمه از بکار گیری کلمه گنو/لینوکس به‌ جای لینوکس خودداری نموده‌ایم. چکیده لینوکس در همه جاست. اگر به تلفن‌های هوشمند نگاه کنید، یا به ستون فقرات مجازی اینترنت، و یا به بزرگ‌ترین و ادامه مطلب