منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

اینجا , بی تو , تنها . . .

به نام یزدان پاک اینجا بی تو تنها همچون یک معما میگذرد زندگیم در هاله ای از ابهام غروب بالای دروازه قرآن فال حافظ خواندیم و خندیدیم طعم بوسه های تو بعد پالوده ی پشت ارگ پیاده روی های طولانی باغ ارم صبح جمعه, چمران شکستن جناغ شب عید یادم تو را فراموش فراموشیت سبب…

Continue Reading

نوشته اینجا , بی تو , تنها . . . اولین بار در گشتاسب مظفریان – GMozafarian پدیدار شد.

ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

شعر

دست مزن! چشم ببستم دو دست
راه مرو! چشم دو ئایم شکست
حرف مزن! قطع نمودم سخن
نطق مکن! چشم ببستم دهن
هیچ نفهم! این سخن عنوان مکن
خواهش نامفهمی انسان مکن
لال شوم کور شوم کر شوم
لیک محال است که من خر شوم

نسیم شمالادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

شعر

دست مزن! چشم ببستم دو دست
راه مرو! چشم دو ئایم شکست
حرف مزن! قطع نمودم سخن
نطق مکن! چشم ببستم دهن
هیچ نفهم! این سخن عنوان مکن
خواهش نامفهمی انسان مکن
لال شوم کور شوم کر شوم
لیک محال است که من خر شوم

نسیم شمال

\"\"

ادامه مطلب