منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بعد از نصب فدورا چیکار کنیم؟

این راهنما به طور اختصاصی بر اساس فدورا ۱۹ نوشته شده است ولی تقریبا برای تمام نسخه های قبلی و بعدی قابل استفاده خواهد بود. در اولین قدم ترمینال را … ادامه

مطالب مرتبط :

  1. آموزش آپگرید فدورا 18 به فدورا 19
  2. Copr جایگزین PPA در فدورا
  3. انتشار فدورا 19 برای معماری PPC64
  4. مرورگر Firefox 22 در مخازن فدورا
  5. نسخه نهایی فدورا 19 منتشر شد
  6. ششمین کاندید از نسخه نهایی فدورا 19
  7. سومین نسخه کاندیدای فدورا 19 فینال

ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد