منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نحوه‌ی اعمال کد تخفیف در لینک‌های پرداخت

اگه کد تخفیفی دارید و می‌خواهید از اون در پرداخت مشخص شده‌ای استفاده کنید بعد از ورود به صفحه پرداخت 
 

 

ادامه مطلب ادامه مطلب