منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گیرنده اعداد اول – همراه با GUI – جاوا

با استفاده از این سورس، می توان فهمید که آیا عدد مورد نظر اول است یا مرکب. با استفاده از این سورس با روش استفاده از: – GUI (Graphical User Interface) – مسیج ب… ادامه مطلب