منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

MediaGoblin، گام جدید گنو برای انتشار غیرمتمرکز محتوا

تمرکززدایی یا Decentralization از اهداف و شعارهای مهم گنو و نرم‌افزار آزاد است. پروژه گنو مالکیت و کنترل کامل کاربران بر محتوای شخصی را توصیه و ترویج می‌کند، و جمع شدن محتوا به صورت متمرکز در دست شرکت‌های بزرگ را خطرناک و دارای عواقب تاریک می‌داند. ریچارد استالمن، بنیانگذار و رهبر بنیاد نرم‌افزار آزاد و پروژه گنو، صریحا کاربران را از استفاده‌ از سرویسهایِ انحصاریِ Web 2 و راه‌حل‌های ابری … ادامه مطلب