منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

یک پالس از دنیای آزاد

اولین پست در وبلاگ جدید با دامین جدید رو تقدیم میکنم به  مخابرات‌ که یهویی زد  وبلاگ سابق + رو ترکوند و بعد هم کل وردپرس  و بعد هم  کل اینترنت رو از  مهدی فتاحی + هم  به خاطر تهیه این دامین و بهنام توکلی + برای تهیه هاست و ابراهیم ویکی کار + برای […] ادامه مطلب