منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

صدوشصت‌وهشتمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس

صدوشصت‌وهشتمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۰ خرداد ۱۳۹۰ برگزار می شود. محل برگزاری در آدرس: رشت، سبز… ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

صدوشصت‌وهفتمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس

صدوشصت‌وهفتمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۱۳ خرداد ۱۳۹۰ برگزار می شود. محل برگزاری در آدرس: رشت، سب ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

صدوشصت‌وششمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس

صدوشصت‌وششمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۶ خرداد ۱۳۹۰ برگزار می شود. محل برگزاری در آدرس: رشت، سبزه ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

صدوشصت‌وچهارمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس

صدوشصت‌وچهارمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ برگزار می شود. محل برگزاری در آدرس: رشت… ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

صدوشصت‌وسومین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان

صدوشصت‌وسومین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ برگزار می شود. برای دیدن هماهنگی‌های این… ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

صدوشصت‌ودومین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان

صدوشصت‌ودومین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ برگزار می شود. برای دیدن هماهنگی‌های این ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

صدوشصت‌ویکمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان

صدوشصت‌ویکمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ برگزار می شود. برای دیدن هماهنگی‌های این ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

صدوشصتمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان

صدوشصتمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۶ فروردین ۱۳۹۰ برگزار می شود. برای دیدن هماهنگی‌های این جلسه ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

صدوپنجاه‌ونهمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان

صدوپنجاه‌ونهمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ برگزار می شود. در این دیدار ارائه‌ای در … ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Parsix GNU/Linux 3.6r2 منتشر شد

نسخه به‌روز شده جدیدی از پارسیکس گنو/لینوکس سری 3.6 موسوم به Vinnie منتشر شد. این نسخه تمامی به‌روز رسانی‌های امنیتی و فنی منتشر شده را بر روی I… ادامه مطلب