منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گزارش جلسه ۶۴ انجمن لینوکس مشهد

جلسه ۶۴ انجمن لینوکس مشهد با حضور ۱۲ نفر از اعضا در چهار‌شنبه ۲۰‌م فروردین ۱۳۹۰ تشکیل شد.
در این جلسه دستورهای خط فرمان lshw و lspci و dmidecode که ب ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گزارش جلسه ۶۲‌م

جلسه ۶۲‌م مشهدلاگ در پنجشنبه ۲۵‌م آذر ۱۳۸۹ با حضور ۱۰ نفر از اعضا تشکیل شد…
مهم‌ترین موضوعاتی که در این جلسه به آن‌ها پرداخته شد:
نکته خط … ادامه مطلب